Beelddenken

 • Beelddenken

  In ons leven komt veel informatie op ons af, soms te veel om allemaal tegelijk te kunnen verwerken. Om de informatiestroom goed te kunnen verwerken hebben wij geleerd hoofdzaken van bijzaken te scheiden. Waar iemand zich als eerste op richt hangt af van zijn voorkeur voor denksysteem en stemming. Volgens W. Bouman (grondlegger van de Kernvisiemethode) worden er vier denksystemen onderscheiden:

  1.       Visueel (gericht op beelden)

  2.       Auditief (gericht op gehoor)

  3.       Kinesthetisch (gericht op gevoel)

  4.       Digitaal (gericht op het denken)

  Iedereen maakt gebruik van al deze denksystemen, maar er is altijd één systeem wat de voorkeur heeft.

  Beelddenken of een sterke visuele voorkeur hebben komt vaak voor bij kinderen met kenmerken van dyslexie, dyscalculie, adhd, autisme, hoogsensitieve kinderen en hoogbegaafdheid.

  Een filmpje ter verduidelijking.

   

  ·

 • Ik leer in beelden. Hoe komt dat?

  Beide hersenhelften beschikken over verschillende talenten. De linkerhersenhelft stuurt voornamelijk het spraakvermogen, de logica en het rationeel denken aan.
  Deze helft wordt het meest aangesproken op school.
  Als je niet zulke goede resultaten haalt op school, lezen en het leren van de tafels niet zo vlot gaat, dan is vaak je rechterhersenhelft dominant.

  Je dominante hersenhelft bepaalt dus in grote mate wat voor leerstijl jij hebt.

  Wat betekent het nu als je een dominante rechterhersenhelft hebt?

  Waarschijnlijk dat je niet zulke goede resultaten haalt op school, dat lezen en het leren van de tafels niet zo vlot gaat. Je dominante hersenhelft bepaalt dus in grote mate wat voor leerstijl jij hebt.
  Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of is er een vermoeden van dyslexie of dyscalculie. Remedial Teaching helpt niet of nauwelijks omdat het kind op een andere manier leert. De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar zijn/haar manier van denken.
  De training ‘ik leer anders’ is volledig afgestemd op deze groep lerende kinderen. De gave om beelden snel en efficiënt op te kunnen opslaan wordt gebruikt om leerstof naar beelden te vertalen. ‘Ik leer anders’ is een praktische leermethode, waarin het kind in 4-6 sessies de basis leert om informatie visueel op te slaan, zodat deze wordt onthouden. Tijdens de sessies leren ouder(s) en kind de technieken; u krijgt handvatten waarmee u thuis verder gaat.

  Voor wie is de training bestemd?

  De training “ik leer anders” is bestemd voor kinderen van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Deze kinderen hebben in minimaal vier sessies nodig om de basistechnieken eigen te maken, daarna waarschijnlijk nog enkele vervolgsessies om opgelopen leerachterstanden weg te werken.
  Tijdens het intakegesprek wordt gekeken of het kind daadwerkelijk een beelddenker is en of deze training geschikt is. Bij de training wordt gewerkt met het werkboek van ‘Ik leer anders’.
  RT Praktijk Toppertjes is gecertificeerd coach Ik Leer Anders. Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op.