Klachtenregeling

  • Bent u niet tevreden over onze dienstverlening?

    Bespreekt u dit dan met de betrokken medewerker of de leidinggevende van de betrokken medewerker. Zo kunnen wij gezamenlijk kijken of we tot een oplossing kunnen komen.

    Komt u er samen niet uit. Dan kunt u een klacht indienen over onze dienstverlening.
    In deze klachtenregeling staat aangegeven hoe.