Onderzoek

 • Onderzoeken

  Wanneer uw kind aangemeld is bij de praktijk, vindt er meestal een leeronderzoek plaats: waar loopt uw kind nu op vast? Dit kan zijn voor rekenen, lezen, spelling of begrijpend lezen. Vanuit hier wordt bekeken welke test het beste aansluit.
  Daarnaast neemt de praktijk ook een aantal screenende onderzoeken af om een risco inschatting te kunnen of uw kind dyslexie of dyscalculie zou kunnen hebben.

  Wanneer er vraagtekens zijn met betrekking tot de leerbaarheid van uw kind biedt RT praktijk Toppertjes de mogelijkheid tot afname van een intelligentieonderzoek. en of gedragsonderzoek.

  Hiernaast vindt u de diverse onderzoeken die de praktijk verzorgd.

 • Pre-screening Dyslexie

  Wanneer uw kind leesproblemen of spellingsproblemen heeft en het niet geheel duidelijk is wat de oorzaak is, kan er een pre-screening dyslexie plaatsvinden. Er wordt dan een risico-inschatting gemaakt voor het hebben van dyslexie. Waarna overgegaan kan worden naar doorverwijzing.

  Pre-screening Dyscalculie

  Ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie worden steeds vaker onderkend en gesignaleerd bij kinderen. Binnen de praktijk kan er een pre-screening dyscalculie worden afgenomen. Er wordt dan een risico-inschatting gemaakt voor het hebben van dyscalculie. Waarna overgegaan kan worden naar doorverwijzing.

  Intelligentieonderzoek

  Wanneer de schoolprestaties van uw zoon of dochter afwijken van het verwachte en er vragen zijn op het gebied van de capaciteiten,
  kan het zinvol zijn om een intelligentieonderzoek te laten uitvoeren. Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten.
  Deze meten zowel de aangeleerde kennis, als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden.

  We brengen de taalvaardigheden, de ruimtelijk visuele vaardigheden, het geheugen, het vermogen tot plannen en
  aspecten als concentratie, werkaanpak en doorzettingsvermogen in kaart.
  De prestaties worden vergeleken met die van leeftijdgenoten.
  Op basis hiervan brengen we advies uit met betrekking tot de juiste ondersteuning of een passend onderwijsniveau.