Remedial teaching

 • Remedial Teaching

  Remedial Teaching (RT) is individuele begeleiding voor kinderen bij wie het leren niet makkelijk gaat.
  Als Remedial Teacher spelen wij in op het niveau, de behoeften en de leerstijl van het kind en bieden leerbegeleiding op maat. Zo helpen wij het kind een vastgelopen leerproces weer op gang te brengen. Dit zorgt ervoor dat onzekere, faalangstige kinderen, die geen plezier meer hebben in het leren, weer ‘opbloeien’ en zelfvertrouwen opbouwen.
  Als Remedial Teachers stellen wij realistische, meetbare doelen en zorg er zo voor dat een kind trots kan zijn op zichzelf.
  Hoe ziet een begeleidingstraject eruit

   

 • Aanmelding

  Als ouder kunt u uw kind zelf aanmelden (voor eventuele vergoedingen: zie Tarieven). De praktijk begeleidt ook kinderen met een arrangement aangestuurd vanuit school. Behandeling kan altijd zowel onder schooltijd als na schooltijd plaatsvinden.

  Intakegesprek

  Het intakegesprek duurt ongeveer één uur en is bedoeld ter kennismaking. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Samen bepalen we of wij uw kind kunnen helpen of dat er doorverwijzing nodig is. Het intakegesprek is gratis wanneer er RT lessen worden afgenomen. Er is alle ruimte voor vragen.

  Leeronderzoek

  Na aanmelding van uw kind volgt een fase van onderzoek. Daarbij kijken we naar het niveau, de leerbehoeften en de leerstijl van uw kind.

  Behandeling

  In een handelingsplan wordt de aanpak voor de komende tijd vastgelegd. Er staat in wat we graag met uw kind willen bereiken en op welke manier wij met uw kind gaan werken. Het bevat een aantal meetbare leerdoelen en een planning.

  Evaluatie

  In overleg wordt uw kind getoetst en wordt bekeken in hoeverre de gestelde leerdoelen bereikt zijn.